vraag en antwoord


Lesidee Werken met een vraag-antwoord-details-schema

In een tekst beantwoordt de schrijver vragen: een hoofdvraag en deelvragen. Een goede lezer ziet dat vaak automatisch en gebruikt die kennis bij het lezen, maar ook bij het opslaan van de gelezen informatie. De structuur die de schrijver kiest, is voor de lezer een kapstok voor tekstbegrip.

Door de lezer een vraag-antwoord-details-schema te laten maken of te laten aanvullen, oefent hij om teksten gestructureerd te lezen.

Vraag

Antwoord

Details

Voorbeeld


Hoe heet de meest noordelijke plek op aarde?


de Noordpool


waar alle noord- en zuidlijnen op de globe samenkomen


Wat tref je daar aan?


een sneeuwvlakte


de zee is bedekt met ijs

er is geen duidelijk middelpunt


Wie was de eerste persoon die deze plek bereikte?


Matthew Hanson


hij was ontdekkingsreiziger


downloads