gebruiksaanwijzingen


Drie opdrachten om moeilijke gebruiksaanwijzingen te doorgronden. Maak deze opdrachten samen met twee andere leerlingen.

Opdracht 1

Lees de Handleiding draagbaar klimmaterieel.
​​

Handleiding draagbaar klimmaterieel

​Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.
Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel oppervlak.
Leun niet te ver opzij.
Verplaats dan het draagbaar klimmaterieel wat vaker.
​Lees voor het gebruik eerst de handleiding.

Informatie over gebruiksaanwijzingen:

Gebruiksaanwijzingen zijn vaak onduidelijk omdat de schrijvers ervan niet echt goed kunnen uitleggen of omdat ze zelf nog nooit met bijvoorbeeld ‘draagbaar klimmaterieel’ hebben gewerkt. Vaak ook zijn handleidingen slecht vertaald uit een ander​e taal.

Vragen en opdrachten:

Wat wordt volgens jou bedoeld met ‘draagbaar klimmaterieel’?
Noem in je eigen woorden drie gevaren van werken met draagbaar klimmaterieel – ze staan in de tekst.
Bedenk zelf iets wat je wél moet doen als je met draagbaar klimmaterieel werkt.
Schrijf nu een nieuwe, goede handleiding voor werken met draagbaar klimmaterieel.

Opdracht 2

Neem een pen. Schrijf een gebruiksaanwijzing voor het schrijven met die pen, voor de twee klasgenoten waarmee je samenwerkt.

Lees om de beurt je gebruiksaanwijzing voor.
De twee luisteraars stellen zich voor dat ze nog nooit een pen hebben gebruikt en alleen de gebruiksaanwijzing hebben om te weten wat ze moeten doen. Ze voeren uit wat de gebruiksaanwijzing zegt.
Ga na welke gebruiksaanwijzing het beste werkte en stel vast waar dat aan ligt.

Opdracht 3

Zoek thuis of op school naar een ingewikkelde gebruiksaanwijzing van een apparaat, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, de televisie, elektrisch gereedschap, een spel. Neem als het kan ook het apparaat mee waar de gebruiksaanwijzing bij hoort.
Werk samen met twee andere leerlingen. Doe het volgende:

  • stel met elkaar vast waarom deze gebruiksaanwijzing niet te snappen is
  • los het probleem op: schrijf samen een betere gebruiksaanwijzing.

Wissel met een ander groepje gebruiksaanwijzingen uit. Lees van elkaar de herschreven gebruiksaanwijzing. Geef als het kan het apparaat erbij! ​Geef elkaar commentaar op de gebruiksaanwijzing: is deze zo duidelijk? Wat moet er nog verbeterd worden?