artikelendossier


Je gaat bij deze opdracht een artikelendossier maken. Door het maken van dit dossier werk je aan het uitbreiden van je woordenschat en begrijpend lezen. In totaal moet je vier artikelen zoeken en verwerken.

Bij elk artikel moet je de volgende opdrachten uitvoeren:

 1. Zoek een informatief artikel uit de krant of een tijdschrift. Zoek een artikel dat je echt aanspreekt. (Doe dit 4 keer.)
 2. Knip het artikel uit, plak het op een A4-vel. (Doe dit 4 keer.)
 3. Doe de 4 vellen met artikelen in een snelhechter.
 4. Bij elk artikel schrijf je op:
  1. ​de naam van de krant of het tijdschrift
  2. de datum waarop de krant is verschenen
  3. de naam van de schrijver van het artikel
 5. Je markeert in elk artikel 5 moeilijke woorden. Je geeft daarna een duidelijke verklaring van deze woorden (mag je opzoeken in het woordenboek).
 6. Je geeft een samenvatting van de inhoud van het artikel in ongeveer 4 of 5 zinnen.
 7. Je legt uit waarom je dit artikel hebt gekozen, bijvoorbeeld: omdat je de foto’s interessant vond, omdat de titel je aansprak, of iets anders.
 8. Je geeft je eigen mening over het onderwerp in het artikel. Zorg dus voor artikelen waar je een mening over kan geven.

Hoe lever je het artikeldossier in? 
Vink hieronder af of je alles in je dossier hebt verwerkt:

0    Je levert het dossier in in een snelhechter.
   Je maakt een leuke voorkant en zet je naam erop.
   Maak een inhoudsopgave en nummer de bladzijden.
0    Er moeten vier artikelen met uitwerking in je dossier zitten.
   Aan het einde schrijf je nog een afsluiting. Hierin schrijf je wat je moeilijk vond, hoe je het maken van het artikeldossier vond, hoe je het lezen van kranten en tijdschriften vond en wat je hebt geleerd.

Inleverdatum: [dag, datum, maand, jaar]

Beoordeling:

 • ​keuze van artikelen: 2 punten
 • verklaring van de moeilijk woorden: 2 punten
 • samenvatting: 2 punten
 • eigen mening: 2 punten
 • verzorging van de knipselkrant: 2 punten.
​​​​​​​​​​Bron: Christiane Koene, digischool Nederlands, 2007 Doelgroep: vmbo  ​

downloads