Omgekeerd massa-veersysteem


Het omgekeerd massa-veersysteem is een model dat toepassingen heeft in de biofysica.1 Het model beschrijft een vallend object met massa dat wordt opgevangen en teruggekaatst door een veer met lengte L. Als de verticale coördinaat van het object groter is dan de lengte L is het object in vrije val; als de hoogte y < L dan ondervindt het object een additionele lineaire veerkracht

OMV1

Hierin wordt de elasticiteit van het doorveren beschreven door de veerconstante C.

Formules uit Binas

OMV2

Differentievergelijking

OMV3

Modelregels

OMV4

Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 1.6 MB)

Grafisch model

modelfig-2-4

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 1.6 MB)

Voorbeeld​

Modelregels

OMV5

grafiek-2-4

1. A. Heck en P. Uylings, Een sprong voorwaarts met wis- en natuurkunde (pdf, 2.8 MB), Nieuwe Wiskrant (2010)