Harmonische trilling

21 november 2019

Een massa hangend aan een veer wordt in trilling gebracht. Een harmonische trilling ontstaat als de resulterende kracht op de massa m direct evenredig is met de uitwijking u vanuit evenwicht:

Trillingen1

De evenredigheidsconstante C wordt de veerconstante genoemd. De harmonische trilling die het gevolg is van deze krachtwet heeft een trillingstijd

Trillingen2

Formules uit Binas:

Trilllingen3

Differentievergelijkingen:

Trillingen4

Modelregels

Trillingen5

Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 283 kB)

Grafisch model

modelfig-2-1

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 496 kB)

Voorbeeld

Startwaarden:

Trillingen6

grafiek-2-1