Trillingen

5 juni 2019

Het onderwerp trillingen is een belangrijk hoofdstuk in het natuurkundeonderwijs. Dat is niet alleen vanwege de talloze toepassingen, maar ook omdat trillingen en golven, naast deeltjes, het fundament van de moderne natuurkunde vormen. Het hoofdstuk trillingen is ook een onderwerp waar modelleren goed van pas komt omdat veel toepassingen met wiskundige modellen beschreven worden.

Hieronder enkele voorbeelden van dynamische trillingsmodellen1 bij het subdomein Informatieoverdracht in de syllabus natuurkunde2,3 met de bijbehorende bestanden voor de Coach 7 modelleeromgeving4.

1. Overzicht dynamische modellen (pdf, 90 kB) in de lesmethoden Natuurkunde Overal, Newton, Nova, Pulsar,Stevin, Systematische natuurkunde
2. Syllabus centraal examen 2018, natuurkunde havo (pdf, 1 MB), CvTE (2016)
3. Syllabus centraal examen 2018, natuurkunde vwo (pdf, 1 MB), CvTE (2016)
4. CMA-Science