Voorbeelden computermodellen economische vakken

7 december 2023

Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van computermodellen die bij de economische vakken gebruikt kunnen worden:

  • DNB heeft een applicatie gepubliceerd waarmee iedereen simulaties kan maken voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie: de DELFI-tool. Deze tool toont de gevolgen van een impuls of een beleidsmaatregel voor 16 belangrijke macro-economische grootheden, zoals het bruto binnenlands product (bbp), de consumptie, de werkloosheid en het overheidssaldo. Nadat je een economische impuls of beleidsmaatregel ingeeft, berekent de DELFI-tool de verwachte macro-economische effecten.
  • SLO heeft voor de invoering van het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie voorbeeldmatig materiaal ontwikkeld. In geval van het schoolexamendomein D1 (investeren) is een module ontwikkeld waarbij in een spreadsheetprogramma een model moet worden opgesteld. Het modelleren is hierbij onderdeel van een breed bedrijfseconomisch vraagstuk en laat zien dat goed kunnen modelleren onderdeel is van een bedrijfseconomische vaardigheid (net zo goed als het kunnen presenteren van een investeringsplan). Deze module heet: Duurzaam investeren vanuit de buurt en slim financieren (via crowdfunding) en is ter inspiratie te downloaden.