Voorbeelden computermodellen natuurkunde

21 november 2019

In dit gedeelte van de handleiding vind je een groot aantal voorbeeld computermodellen voor natuurkunde, gerangschikt naar onderwerp. Per model is de volgende informatie te vinden:

  • Een korte beschrijving van het model
  • De relevante formules uit de Binas
  • De differentievergelijkingen waar het model op is gebaseerd
  • Het model in tekstuele en grafische weergave
  • Downloads van een bestand voor Coach (cma7) voor het tekstuele en grafische model
  • Een voorbeeld van de uitkomsten met startwaarden en bijbehorende grafiek(en) van relevante variabelen