Gedempte trilling


Als een eenvoudig model voor een gedempte trilling beschouwen we een harmonische trilling die gedempt wordt door een wrijvingskracht evenredig met de snelheid

Gedempt1

De constante λ beschrijft de sterkte van de dempende kracht, bijvoorbeeld door een viskeuze vloeistof in een schokbreker. Het effect van de dempingskracht is dat de amplitude van de trilling afneemt. Voor een kleine dempingskracht is de afname exponentieel.

Formules uit Binas:

Gedempt2

Differentievergelijkingen:

Gedempt3

Modelregels

Gedempt4

Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 376 kB)

Grafisch model

modelfig-2-2

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 373 kB)

Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Gedempt5

grafiek-2-2