Quantum tunneling


Quantumdeeltjes kunnen potentiaal-barrières passeren die volgens de klassieke mechanica ondoordringbaar zijn. De verklaring voor dit effect van ‘tunneling’ is het feit dat de golffunctie bij een eindige energiebarrière niet nul is maar exponentieel afneemt; zie modellen asymmetrische putsymmetrische putharmonische potentiaal en waterstofatoom
Als eenvoudig model, voor bijvoorbeeld een scanning tunneling microscoop (STM)1,2,wordt een energie-barrière met hoogte V = V0en breedte D beschouwd. In het gebied x < L links en het gebied L+D < xrechts van de barrière kan een quantumdeeltje vrij bewegen met energie E > 0
In die gebieden zijn de golffuncties ψ1,3lineaire combinaties van sin- encos-functies. In de barrière geldt 
E < V0en is de oplossing een exponentiele functie ψ2. De normeringsconstanten worden vastgelegd door de conditie dat de golffunctie en de afgeleide continu zijn op de randen.3

De conclusie is dat de waarschijnlijkheid |ψ3|2 om het deeltje rechts van de potentiaalbarrière aan te treffen een eindige waarde heeft. De transmissiecoëfficiënt die de kans geeft dat een deeltje naar buiten tunnelt wordt voor κ ⋅ D ≫ 1 bij benadering gegeven door4

Qtunneling1

Een hogere en bredere barrière betekent een (veel) kleinere kans.
In het voorbeeld hieronder wordt dit eenvoudige model doorgerekend. Links en rechts van de barrière wordt het quantumdeeltje als vrij beschouwd E > 0, maar in de barrière geldt E < V0
In de modelregels wordt de coördinaat geschaald met de lengte Qtunneling2 die een maat is voor de afstand waarover de golffunctie vervalt in de barrière; de relevante energieën worden geschaald met de hoogte van de barrière V0.

Qtunneling3

Modelregels

Qtunneling4

Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 706 kB)

Grafisch model

modelfig-4-7

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 534 kB)

Voorbeeld

Startwaarden

Qtunneling5

grafiek-4-7

1. H. van Bemmel en L. Koopman, Nova natuurkunde 6 vwo, Malmberg (2015)
2. Scanning tunneling microscoop (STM) (pdf, 1.4 MB),Voorbeeldexamenopgaven quantumwereld natuurkunde vwo (2016)
3. Brilliant, Quantum Tunneling
4. LibreTexts, Quantum-Mechanical Tunneling