Oriëntatie


Voorbeeld: valbeweging
​Leselement ​Uitvoering ​Leeractiviteit

​Oriëntatie

Context en doel

Met de leerlingen bepalen welk probleem of welke vraag centraal staat, wat er al over bekend is, en hoe het aangepakt gaat worden.​ ​klasleergesprek

De opdracht voor leerlingen is om een model te ontwerpen voor de vrije val van een voorwerp met massa m onderhevig aan de zwaartekracht  F= m . g

waarmee:

  • voorspeld kan​ worden hoe het voorwerp valt;
  • de plaatsfunctie y(t) van het voorwerp berekend kan worden.

De voorspellingen worden experimenteel getest.

Met leerlingen wordt besproken waarom dit eenvoudige voorbeeld de basis is om ook situaties te kunnen modelleren waarin andere krachten dan de zwaartekracht een rol spelen.

1. Overzicht dynamische modellen (pdf, 90 kB) in de lesmethoden Natuurkunde Overal, Newton, Nova, Pulsar, Stevin, Systematisch natuurkunde.