Modelleervaardigheden

5 juni 2019

Parallel aan de leerlijn van de modelleeropdrachten in het curriculum moeten een aantal ondersteunende leeractiviteiten geprogrammeerd worden om noodzakelijke kennis en vaardigheden voor modelleren te ontwikkelen.1

vaardigheden
Fig 3.8 Parallelle leerlijn modelleervaardigheden

De additionele vaardigheden omvatten zowel algemene vaardigheden als specifieke modelleervaardigheden:

​Het denken in modellen en het werken met modellen vergen een aantal vaardigheden waaronder in het bijzonder het hanteren van het wiskundige begrip variabele en het gebruik van formules. Het is noodzakelijk bij leerlingen de relevante wiskundige vaardigheid te ontwikkelen door die apart te onderwijzen en te oefenen.2,3

1. O. van Buuren, Development of a Modelling Learning Path, proefschrift UvA (2014)
2. P. Drijvers, Wat bedoelen ze toch met... modelleren? Nieuwe Wiskrant (2012)
3. O. van Buuren & K. Kortland in: Handboek natuurkundedidactiek; red: K. Kortland, A. Mooldijk & H. Poorthuis, Epsilon Uitgaven, Amsterdam (2017)