Onderzoek


​Leselement ​Uitvoering ​Leeractiviteit
​Voorbeeld: experiment valbeweging

​Onderzoek

Hands-on gegevens verzamelen

​Demonstratie of experiment waarin de leerlingen participeren en een concrete ervaring opdoen 
Verzamelen van datasets en bespreking relevante aspecten

​experiment

demonstratie

logboek

presentatie


Leerlingen voeren in groepjes een experiment uit om de valversnelling te bepalen, bijvoorbeeld met behulp van videometen1.

Voorafgaand aan het experiment benoemen leerlingen de relevante toestandsvariabelen en beschrijven het doel van het experiment. De leerlingen werken met een aantal verschillende tijdstappen Δt en maken een datatabel voor een aantal tijdstappen. Daaruit wordt de valversnelling bepaald tijdens iedere tijdstap.

De resultaten worden weergegeven in (y,t) en (v,t)-diagrammenen en de gemiddelde valversnelling berekend. Relevante aspecten, waaronder nauwkeurigheiden de veronderstelling dat de luchtweerstand te verwaarlozen is, worden besproken.


1. H. van Bemmel en L. Koopman, Nova natuurkunde 4 vwo, Malmberg (2015);
experiment 3.