(G)een kwestie van knippen en plakken?: de implementatie van de kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde op de pabo


20 oktober 2020
Pabo's staan met ingang van het opleidingsjaar 2012-2013 voor de taak de kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde in het curriculum te implementeren. Aan SLO is door het ministerie van OCW gevraagd nader onderzoek te doen naar de implicaties die de komst van de kennisbases heeft voor het pabocurriculum en naar de manier waarop pabo's de kennisbases implementeren. Zeven pilotpabo's hebben deelgenomen aan het onderzoek. Vanuit elke pabo wordt een casusbeschrijving gegeven waarin wordt aangegeven hoe het nieuwe curriculum eruit gaat zien en hoe de vernieuwing wordt georganiseerd.

auteur SLO: Sylvia van Os, Annette Koopmans
auteur extern: Paus, H.
jaar van uitgave: 2011

Os, S. van, Koopmans-van Noorel, A., & Paus, H. (2011). (G)een kwestie van knippen en plakken?: de implementatie van de kennisbases Nederlandse taal en rekenen-wiskunde op de pabo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden