Vakspecifiek verrijken

25 juli 2023

Daag je leerlingen uit met een verrijkingsaanbod

Groepen die verrijkingsonderwijs krijgen, zijn divers samengesteld. Een groepje kan bijvoorbeeld bestaan uit goed presterende leerlingen voor een leergebied, (hoog)begaafde leerlingen of leerlingen met een speciale interesse. Door deze verschillen bestaat er geen vast verrijkingsaanbod dat voor alle leerlingen uitdagend en betekenisvol is.

Het is daarom goed om over een aantal zaken na te denken voordat je het verrijkingsaanbod vaststelt. Je beantwoordt dan samen met je team of vaksectie vragen zoals:

 • Hoe zet je verrijkingsopdrachten in?
 • Voor wie?
 • Wanneer?
 • ...

En er zijn meer vragen. Ze staan in de vragenlijst verrijken van je vak in het vo (pdf, 88 kB). Op deze manier bereid je je goed voor op een verrijkingsaanbod dat past bij jouw doelgroep.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • VerstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK
  Deze publicatie is van belang voor docenten moderne vreemde talen en schoolleiders die zich bezighouden met of oriënteren op internationalisering in het onderwijs. Zij behandelt de koppeling van internationaliseringsactiviteiten aan kerndoelen uitgedrukt in termen van het ERK. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op het ERK en de benodigde taalniveaus in verschillende schooltypes. In hoofdstuk 2 beschrijven de auteurs verschillende scenario's voor internationalisering, hoofdstuk 3 gaat over voorbereidende taken van de docent en de leerlingen bij internationalisering op school. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden tot differentiatie naar ERK-niveau.
 • Focus op talentontwikkeling en excelleren in het vo : een inventarisatie naar behoeften, aanbod en begeleidingsmogelijkheden voor begaafde en excellerende leerlingen binnen het voortgezet onderwijs
  Per 1 januari 2012 richt het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO zich behalve op het primair onderwijs ook op het voortgezet onderwijs. In verband met deze 'nieuwe' doelgroep is geïnventariseerd op welke wijze het voortgezet onderwijs op dit moment het onderwijs voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen vorm geeft, welke toekomstplannen er zijn en welke behoeften aan ondersteuning het voortgezet onderwijs heeft zodat het informatiepunt van SLO hierop in kan spelen.
 • Kansen voor talent: proces en resultaten van 28 excellentieprojecten in beeld
  In juni 2009 ontvingen 28 besturen met 350 scholen bericht dat zij subsidie van het ministerie van OCW kregen voor hun ingediende excellentieprojecten voor een periode van drie jaar (2009-2012). Al deze projecten hebben een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van cognitief talent. Om de uitvoering van de projecten te kunnen volgen en de voortgang van de projecten zoveel mogelijk te waarborgen vond ondersteuning en lichte monitoring van de projecten plaats. Dit gebeurde door een samenwerkingsverband van SLO, de PO-Raad en EDventure. In deze publicatie wordt duidelijk wat de subsidieregeling voor het onderwijs heeft opgeleverd, welke positieve ontwikkelingen zijn ingezet, welke vragen zijn blijven liggen en welke nieuwe uitdagingen zich voordoen rond het stimuleren van cognitief talent. Tegelijk wordt zicht gegeven op het proces van het monitoren en ondersteunen van de scholen.