Liesbeth Pennewaard


Liesbeth Pennewaard is curriculumontwikkelaar voor het vo. Inhoudelijk staan maatwerkroutes, de leerplanscan, leerdoelenkaarten, de moderne vreemde talen en ICT regelmatig op haar agenda.

Zo is zij als onderwijskundige betrokken bij versneld/verrijkt vwo, talentontwikkeling in het vmbo en houdt zij zich bezig met professionalisering van opleidingsteams rond leerplanontwikkeling.

Met betrekking tot de moderne vreemde talen werkt ze mee aan 10-14 onderwijs, de actualisatie van examenprogramma's en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau en het ontwikkelen van gespreks- en schrijfportfolio's als schoolexamen.