Focus op talentontwikkeling en excelleren in het vo


Een inventarisatie naar behoeften, aanbod en begeleidingsmogelijkheden voor begaafde en excellerende leerlingen binnen het voortgezet onderwijs
14 november 2019
Per 1 januari 2012 richt het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO zich behalve op het primair onderwijs ook op het voortgezet onderwijs. In verband met deze 'nieuwe' doelgroep is geïnventariseerd op welke wijze het voortgezet onderwijs op dit moment het onderwijs voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen vorm geeft, welke toekomstplannen er zijn en welke behoeften aan ondersteuning het voortgezet onderwijs heeft zodat het Informatiepunt van SLO hierop in kan spelen.

auteur SLO: Yvonne Janssen, Nora Steenbergen-Penterman
auteur extern: Boers-Müller, A.M.
jaar van uitgave: 2013

Boers-Müller, A.M., Janssen, Y., & Steenbergen-Penterman, N. (2013). Focus op talentontwikkeling en excelleren in het vo : een inventarisatie naar behoeften, aanbod en begeleidingsmogelijkheden voor begaafde en excellerende leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.