Passende perspectieven taal : profielschetsen


11 november 2020
De referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, de referentieniveaus niet halen op het moment dat het van hen wordt verwacht. Dan kan het nodig zijn om (inhoudelijke) keuzes te maken, zodat deze leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Het project Passende perspectieven heeft ter ondersteuning van dit proces de referentieniveaus voor taal uitgewerkt, waarbij werd uitgegaan van drie verschillende groepen met elk een specifieke beperking. De opbrengsten van de eerste fase van het project bevat de volgende onderdelen: wegwijzer, leerroutes bij de doelenlijsten, en profielschetsen van de drie doelgroepen.

auteur SLO: Mieneke Langberg
auteur extern: Jansma, S., Fortgens, C,, Schie, C. van der
jaar van uitgave: 2012

Langberg, M., Jansma, S., Fortgens, C., & Schie, V. van der. (2012). Passende perspectieven taal: profielschetsen. Enschede: SLO.