Aan de slag op school

15 februari 2023

Hieronder vind je een aantal websites en tools die helpen bij professionalisering van het team op het gebied van meertaligheid. Ook geven we je tips voor de communicatie met ouders over meertaligheid.

Professionaliseren als team

 • Effectieve meertalige didactiek
  Op deze website vind je tips voor een effectieve didactiek in een meertalige context. Deze tips zijn gebaseerd op het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek.
 • Checklist
  Hoe begin je op school met functioneel meertalig leren? Hoe krijg je collega’s mee en hoe ondersteun je hen?’ Op deze en vele andere vragen krijg je onderbouwd antwoord in de checklist van het Onderwijscentrum Gent om functioneel meertalig leren vorm te geven op jouw school.
 • Kijkwijzer
  Met de gratis te downloaden kijkwijzer functioneel meertalig leren van het Onderwijscentrum Gent, kun je in kaart brengen of in klassen observeren hoe leerlingen hun talenkennis functioneel inzetten. Je vindt er ook voorbeelden, handvatten en nuttige tips over functioneel meertalig leren.
 • Tools voor meertalenbeleid
  Op deze website vind je informatie en materialen van Vlaamse onderzoekers die inspireren om als team verder te professionaliseren op het gebied van meertaligheid. Je vindt er ook tools om een (meer)talenbeleid op te zetten.
 • Taalvriendelijke school
  De taalvriendelijke school is een initiatief van de Rutu Foundation. Op de website staat een routekaart die aangeeft wat scholen niet en vooral wel doen aan meertaligheid om zo het predicaat taalvriendelijke school te krijgen. Ook is er een toolkit met praktische voorbeelden beschikbaar voor deelnemende scholen.
 • In gesprek
  Een eerste stap om met meertaligheid aan de slag te gaan, is als team het gesprek voeren om te ontdekken wat meertaligheid betekent voor de school. De Teamgids Meertaligheid (zip, 9.3 MB) is daarvoor een geschikte tool. Je krijgt handvatten om samen het gesprek te voeren en te reflecteren op ontworpen en uitgevoerde lesactiviteiten. In de loop van 2023 zal ook de versie voor het vo beschikbaar komen. Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Mail dan naar i.jansen@slo.nl.

In contact met ouders

 • Meertalige taalontwikkeling
  Om meertaligheid een goede plek op school te geven, is het belangrijk om met ouders in gesprek te gaan. Vertel wat je doet op school en waarom. Leg ouders ook uit hoe zij thuis kunnen bijdragen aan een goede meertalige taalontwikkeling van hun kind. Op deze website vind je informatie over meertalig opvoeden. Op de website van LOWAN vind je een brochure in veertien talen, met verschillende tips over opvoeden in een meertalige context.
 • Meertalig opvoeden
  Op deze website deelt het Nederlandse team van Bilingual Matters informatie over hoe meertalige kinderen leren en hoe ouders thuis aan de meertalige opvoeding van hun kinderen kunnen bijdragen. Een handige website waar je ouders naar kunt verwijzen als ze bijvoorbeeld meer willen weten over de rol van de thuistaal en het belang van meertaligheid.