Aan de slag in de klas

21 april 2022

Op deze pagina vind je verschillende lesvoorbeelden, projecten en initiatieven die je inspireren om meertaligheid een plek te geven in je klas en op school.

 • Lesactiviteiten
  Het Holi-Frysk-project is uitgevoerd op verschillende typen scholen in Friesland. Op de website van het project vind je de ontwikkelde activiteiten voor onderbouw vo die ook heel bruikbaar zijn voor docenten Nederlands die aandacht willen geven aan meertaligheid. In het project zijn verschillende aanpakken voor meertaligheid gecombineerd, onder andere taalbewustwording en taalvergelijking.
 • Op onderzoek uit
  Op onderzoek in eigen huis: hoe meertalig zijn je leerlingen in de onderbouw? Leerlingen denken met deze interactieve opdracht na over hun eigen taalrepertoire. De opdracht is ontwikkeld door lerarenopleider Anna Kaal.
 • Vragenlijst
  Met de vragenlijst van Onderwijscentrum Gent kun je leerlingen op klas- of schoolniveau hun talige en culturele achtergrond bevragen. Het geeft je inzicht in welke talen ze waar en met wie spreken en hoe ze denken over het gebruik van thuistalen in de klas.

 • Moedertaalspecifieke problemen
  In de app van de Universiteit Utrecht zie je wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen diverse talen en het Nederlands. Het geeft je inzicht in moedertaalspecifieke problemen en de kansen van leerlingen bij het leren van het Nederlands.