Overige vakken

21 april 2022

Niet alleen bij de talen, maar ook bij andere vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde helpt het leerlingen als ze hun thuistalen en dialecten mogen inzetten. Voor hun zelfvertrouwen, maar ook voor het leren van nieuwe vakinhoud.

Ze kunnen voortbouwen op hun kennis en vaardigheden in de thuistaal. Alle talen die leerlingen beheersen, vormen namelijk één meertalig repertoire. Als leerlingen de nieuwe vakinhoud vanuit hun beste taal kunnen leren, kunnen ze daarna de vertaling maken van de concepten in het Nederlands. het werkgeheugen wordt niet overbelast en de talen versterken elkaar. Zo staat de thuistaal het leren in en van het Nederlands niet in de weg.

Wil je meer weten over hoe je leerlingen in de andere vakken kunt ondersteunen in hun taalvaardigheid? Kijk dan op de webpagina van Platform Taalgericht Vakonderwijs. Hier vind je meer informatie en lesvoorbeelden.