Nieuwkomers

21 april 2022

Aparte aandacht verdienen leerlingen die als nieuwkomer in de klas komen. Lesgeven aan deze leerlingen vraagt om een specifieke aanpak die oogt heeft voor de identiteit, achtergrond en de thuistaal van leerlingen.

Hieronder vind je links naar nuttige publicaties en websites van organisaties die zich specifiek richten op onderwijs aan nieuwkomers.

 • Ondersteuning nieuwkomers
  Werk je op een school die de eerste opvang onderwijs verzorgt aan nieuwkomers? Zoek je meer informatie over of ondersteuning van deze doelgroep? Neem dan zeker een kijkje op de website van LOWAN. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties, lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep op LOWAN doen.
 • Toolkit met materialen
  Heb je als leraar of schoolleider behoefte aan ondersteuning van je anderstalige nieuwkomers? Neem dan zeker een kijkje op de website van het Edina-project. Je vindt er een toolset met modules die je wegwijs maken in hoe om te gaan met de aankomst en beoordeling van nieuwkomers, differentiatie en interculturele competenties.
 • Handreiking nieuwkomers in het voortgezet onderwijs
  Hoe geven we het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar vorm? In opdracht van de VO-raad is die vraag in kaart gebracht, in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs, Internationale Schakelklassen (ISK) en samenwerkingsverbanden. De eerste twee delen van de handreiking ‘Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs’ staan nu online. De handreiking is een mix van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. De handreiking is bedoeld voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en schoolleiders op middelbare scholen.
 • Onderzoek ondersteuning nieuwkomersleerlingen
  Wil je weten hoe je instromende nieuwkomersleerlingen in het vo het beste kunt ondersteunen? NRO Kennisrotonde beantwoordt deze en nog meer vragen uit het veld.
 • Handreiking voor het praktijkonderwijs
  In het praktijkonderwijs stromen vanuit de ISK en het basisonderwijs veel meertalige leerlingen in. Zij moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Om docenten en stagebegeleiders te ondersteunen in de begeleiding van deze leerlingen heeft Lowan een handreiking ontwikkeld met inzichten, tips en voorbeelden.

Meer over praktijkonderwijs