aan de slag

7 juni 2024


Wat past in jouw lessen?

Zoek je als docent Duits verschillende handvatten voor het inrichten, uitvoeren en evalueren van je onderwijs? Bekijk dan onze praktische hulp eens en ontdek of het past in je lespraktijk.

De voorbeelden die ik op de site van SLO vind, gebruik ik als vertrekpunt, als ik iets ontwikkel voor mijn eigen klassen."
Judith Nauta, docent Duits

'Vooral als het om leerlijnen of toetsopgaven gaat', vervolgt Judith. 'Het curriculaire spinnenweb helpt je als sectie de juiste vragen te stellen bij aanpassingen van het PTA. En de documenten over toetsing maken het formuleren van toetsopdrachten een stuk eenvoudiger.'

De documenten die Judith noemt vind je in de handreiking voor het schoolexamen Duits. Er is een handreiking voor Duits vmbo en een voor Duits havo/vwo. Hier vind je ook voorbeelden voor mogelijke invullingen van het PTA op jouw school.

In gesprek met de vaksectie over toetsing en examinering

Je hebt als docent of vaksectie ideeën over goed talenonderwijs. In hoeverre passen die bij de visie van de school? En is dat ook zichtbaar in jullie lessen en in de toetsing en examinering? Ga met de hele vaksectie eens in gesprek en zorg ervoor dat wat jullie belangrijk vinden niet alleen terug te zien is in het PTA, maar ook in het toetsprogramma van de onderbouw. De PTA-gespreksleidraad Duits vmbo (pdf, 112 kB) en Duits havo/vwo (docx, 94 kB) helpen je daarbij.

Verrijk je lesmateriaal Duits

Heb je het idee dat je leerlingen wel wat meer aan kunnen, een breder aanbod nodig hebben? Zoek je verdiepend materiaal voor je les Duits? Er zijn verschillende manieren om je lesstof te verrijken. Bij het thema vakspecifiek verrijken lees je hoe je dat aanpakt en welk materiaal daarvoor geschikt is.

Formatief evalueren

Bij formatief evalueren gebruik je een toets om de groeimogelijkheden te onderzoeken en niet om het eindresultaat van een leerling te bepalen. Je kijkt dan samen met je leerlingen waar de verbetermogelijkheden liggen en hoe je dat aanpakt. Wil je hier meer over weten, kijk dan bij formatief evalueren. Laat je door een concreet voorbeeld voor Engels inspireren voor je lessen Duits.

Taaltaken

Wil je je leerlingen opdrachten aanbieden die het niveau van een oefening ontstijgen en het gebruik van Duits uitlokken in echte en praktische situaties? Zet ze dan aan het werk met taaltaken waarbij leerlingen hun talige kennis inzetten en werken aan realistische opdrachten. Hier vind je  achtergrondinformatie en uitgewerkte voorbeelden. De voorbeelden zijn voor Engels, maar ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen voor je lessen Duits.

Leerdoelenkaarten

Weten je leerlingen wel waar zij naar toe werken als het gaat om hun taalvaardigheid? Hebben zij een beeld van taaldoelen en wat het concreet voor hen betekent? Met de leerdoelenkaarten kun je met hen in gesprek gaan en samen ontdekken aan welke communicatieve talige doelen ze gaan werken.

Leerplan in Beeld

Puzzel je als docent Duits aan een leerlijn voor je taalvaardigheidsonderwijs? Of zoek je een overzicht van de ERK-streefniveaus in combinatie met kerndoelen en eindtermen? De leerdoelenkaarten van Leerplan in beeld helpen bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van je onderwijs.


toon meer