Werk maken van maatwerk

1 juni 2021

Op weg naar meer gemotiveerde leerlingen

Joshua luistert naar de uitleg van de wiskundedocent over de stelling van Pythagoras. Zijn buurman snapt het al, maar Joshua vindt dit onderdeel lastig. Hij mag straks aansluiten aan de instructietafel voor extra uitleg. Hij buigt zich nog eens over zijn wiskundeboek: ‘Zal hij dit ooit gaan snappen?

De docent van Joshua geeft verlengde instructie. Met deze vorm van maatwerk sluit hij beter aan bij wat zijn leerlingen nodig hebben. Bij maatwerk kijk je naar de behoeftes van jouw leerlingen. Hoe kun je ervoor zorgen zij zich optimaal ontwikkelen?

Bij alles wat je in de klas aan maatwerk doet, is het belangrijk dat je weet wat de leerdoelen zijn en in hoeverre elke leerling ze bereikt

Bij dit thema ontdek je dat maatwerk op veel verschillende manieren mogelijk is, van dit voorbeeld op klasniveau tot leerroutes op schoolniveau zoals een versneld en verrijkt vwo.

Wil je gelijk aan de slag en net als de docent van Joshua differentiëren in drie groepen? Kijk dan bij differentieer meer. Maar er is meer. Je kunt ook leerstof verrijken, of bij versnellen leerstof compacten en zelfs een leerling jouw vak op een hoger niveau laten afsluiten. Misschien geef je leiding aan een nieuw op te zetten maatwerkroute. Ook daar helpen we bij.

Wil je je er eerst meer in verdiepen? Kijk dan bij meer lezen. Daar lichten we toe wat we onder maatwerk verstaan en geven we achtergrondinformatie over hoe maatwerk verband houdt met onderwijsconcepten als executieve vaardigheden of leerlingparticipatie.

Heb jij nog een mooi voorbeeld van maatwerk? En wil je het met ons delen, laat het ons dan weten.

Maatwerk en leerlingenzorg

Maira zit in de stilteruimte bij het zorgteam. Ze raakt snel overprikkeld in de klas en mag daarom de les verlaten als ze daar behoefte aan heeft. Ze mailt nu de docent Frans om nieuwe afspraken te maken over wanneer ze de luistertoets in kan halen.

SLO richt zich op het onderwijsdeel van maatwerk, daar ligt onze expertise. Maar het is wel belangrijk dat we ook het zorgdeel benoemen. Ze zijn even belangrijk en vaak verbonden met elkaar.

contactpersoon

35