Niveaus havo/vwo

15 december 2021

Duits Engels Frans Spaans
havo
Leesvaardigheid - aantoonbaar niveau bij een voldoende (standaardsetting Cito 2013) B2 B2* B1
(bij ruime voldoende)
B1
(bij ruime voldoende)
Luistervaardigheid B1 B1 B1 B1
Gespreksvaardigheid B1+ B1+ B1 B1
Aantoonbaar niveau bij een 6 voor de Cito kijk- en luistertoetsen (standaardsetting Cito 2013) B2 B2 B1 nvt**
Schrijfvaardigheid A2+ B1 A2+ A2+

* Bij meer dan 73% van de scorepunten is C1 aantoonbaar.
** Geen indicatie vanwege geen of te weinig data.

Duits Engels Frans Spaans
vwo
Leesvaardigheid - aantoonbaar niveau bij een voldoende (standaardsetting Cito 2013)

C1
(bij ruime voldoende)

C1
(bij ruime voldoende)
B2
(bij ruime voldoende)
B2
(bij ruime voldoende)
Luistervaardigheid B2 B2 B2 B2
Aantoonbaar niveau bij een 6 voor de Cito kijk- en luistertoetsen (standaardsetting Cito 2013) C1 C1 B2 nvt*
Gespreksvaardigheid B2 B2 B1+ B1+
Schrijfvaardigheid B1 B2 B1

B1

* Geen indicatie vanwege geen of te weinig data.