Mediation

15 december 2021

Mediation is alles wat je doet om de communicatie toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld iets uitleggen of vertalen, of de samenwerking bevorderen. Je bent minder bezig met je eigen behoeften en ideeën en meer met die van de persoon met wie je communiceert.

Bekijkt de animatievideo om snel een beeld te krijgen van mediation.

In onze dagelijkse communicatie zijn we steeds bezig met mediation om de communicatie mogelijk te maken over taal- en cultuurbarrières heen. Vaak gebruiken we bij mediation een combinatie van twee of meer taalvaardigheden of van twee verschillende talen of taalvariëteiten (zoals formeel en informeel register).

Het ERK onderscheidt drie vormen van mediation:

  • Mediation van een tekst. Je geeft de inhoud van een tekst door aan een ander of je maakt het toegankelijk voor jezelf. Bijvoorbeeld, je vertelt erover, je maakt een samenvatting, je legt iets uit, je maakt aantekeningen.
  • Mediation van concepten. Je gebruikt taal voor de samenwerking. Bijvoorbeeld, je vergelijkt ideeën met elkaar en helpt standpunten te verhelderen, je vat een discussie samen om te komen tot een beslissing.
  • Mediation van communicatie. Je bemiddelt tussen de perspectieven van verschillende mensen om begripsproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld, je past je taal aan de ander aan, je vereenvoudigt de boodschap of haalt de essentie uit een tekst.

Mediation speelt een cruciale rol in de communicatie tussen mensen met verschillende talige en culturele achtergronden en in communicatie op afstand.