Leergebiedoverstijgende thema's in curriculum.nu


Een begripsafbakening
18 november 2019

In het kader van het ontwikkeltraject van Curriculum.nu is een viertal leergebiedoverstijgende thema's benoemd door verschillende ontwikkelteams. Het betreft duurzaamheid, globalisering, gezondheid  en technologie. Ze zijn alle vier complex en hangen bovendien met elkaar samen. Deze notitie geeft van elk een beperkte omschrijving. Kader hierbij bieden de Sustainable Development Goals (SDG’s), zoals de VN die in 2015 hebben geformuleerd.


auteur SLO: Maarten Pieters, Alderik Visser
jaar van uitgave: 2019

Pieters, M., & Visser, A. (2019). Leergebiedoverstijgende thema's in Curriculum.nu: een begripsafbakening. Enschede: SLO.