Praktijkroute havo-Educatie

25 maart 2024

Op weg naar een onderwijsprogramma voor havo-Educatie

In het schooljaar 2023-2024 starten 9 scholen met de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

Met het conceptexamenprogramma als vertrekpunt bieden de scholen havisten in de bovenbouw de gelegenheid om hun kijk op het werkveld onderwijs en educatie te verkennen, te verbreden en te verdiepen.

Door deze praktijkroute kunnen havisten nieuwe kennis en ervaringen opdoen door lessen te observeren of door in de huid te kruipen van bijvoorbeeld de groepsleerkracht, leraar of educatief medewerker. De havisten worden gestimuleerd om actief op onderzoek uit te gaan, mede door het uitvoeren van gerichte en realistische opdrachten vanuit dit brede werkveld. Ook het zelf uitvoeren van (deel)lessen of trainingen mag niet ontbreken. De nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen die havisten tijdens deze praktijkroute opdoen, zijn aanleiding tot (zelf)reflectie en geven richting aan studiekeuze en vervolgopleidingen.

Tijdens de pilot ontwikkelen en verfijnen de scholen hun eigen onderwijsprogramma’s. SLO zorgt daarbij voor curriculaire begeleiding en monitoring van de (tussentijdse)opbrengsten en ervaringen van leraren en leerlingen.

Conceptexamenprogramma

Het conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) wordt beproefd. De pilotscholen ontwikkelen daartoe een onderwijsprogramma voor hun havisten in de bovenbouw.
Het conceptexamenprogramma is ontwikkeld in samenwerking met scholen en hogescholen en op verzoek van het ministerie van OCW.

Aanvraag subsidieregeling

Voor scholen die met de praktijkgerichte programma’s aan de slag gaan of zich hierop willen voorbereiden is er subsidie beschikbaar. Scholen kunnen in de periode van 8 januari tot en met 23 februari 2024 subsidie aanvragen. Alle informatie hierover kun je vinden onder links, aan de rechterkant op deze pagina.

Heb je vragen over de subsidie of over de aanvraag? Neem dan contact op via phavo@minvws.nl of bel 070 340 55 66.

Heb je interesse in de praktijkgerichte programma’s vmbo gl-tl? Kijk dan op deze website.

SLO in de media

In de Van 12 tot 18 van december 2023 verscheen het artikel over de Praktijkroute havo-Educatie met het Carmelcollege Emmen.

contactpersoon

Pascal Marsman 270

startpagina

nieuwsbrieven

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij SLO bieden we verschillende nieuwsbrieven aan.

toon meer

Vak

Leerplankundig thema