Praktijkroute havo educatie

16 augustus 2023

Op weg naar een onderwijsprogramma voor havo-Educatie

In het schooljaar 2023-2024 starten 9 scholen met de pilot Praktijkroute havo-Educatie.
Met het conceptexamenprogramma als vertrekpunt bieden de scholen havisten in de bovenbouw de gelegenheid om hun kijk op het werkveld onderwijs en educatie te verkennen, te verbreden en te verdiepen.
Door deze praktijkroute kunnen havisten nieuwe kennis en ervaringen opdoen door lessen te observeren of door in de huid te kruipen van bijvoorbeeld de groepsleerkracht, leraar of educatief medewerker. De havisten worden gestimuleerd om actief op onderzoek uit te gaan, mede door het uitvoeren van gerichte en realistische opdrachten vanuit dit brede werkveld. Ook het zelf uitvoeren van (deel)lessen of trainingen mag niet ontbreken. De nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen die havisten tijdens deze praktijkroute opdoen, zijn aanleiding tot (zelf)reflectie en geven richting aan studiekeuze en vervolgopleidingen.
Tijdens de pilot ontwikkelen en verfijnen de scholen hun eigen onderwijsprogramma’s. SLO zorgt daarbij voor curriculaire begeleiding en monitoring van de (tussentijdse)opbrengsten en ervaringen van leraren en leerlingen.

Conceptexamenprogramma

Het conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) wordt beproefd. De pilotscholen ontwikkelen daartoe een onderwijsprogramma voor hun havisten in de bovenbouw.
Het conceptexamenprogramma is ontwikkeld in samenwerking met scholen en hogescholen en op verzoek van het ministerie van OCW.

Aanvraag subsidieregeling

Voor scholen die met de praktijkgerichte programma’s aan de slag gaan of zich hierop willen voorbereiden is er subsidie beschikbaar. Scholen kunnen zich dit kalenderjaar aanmelden tot 21 juli. Alle informatie hierover kun je vinden onder links, aan de rechterkant op deze pagina.

Heb je vragen over de subsidie of over de aanvraag? Neem dan contact op via phavo@minvws.nl of bel 070 340 55 66.

Heb je interesse in de praktijkgerichte programma’s vmbo gl-tl? Kijk dan op deze website.

nieuwsbrieven

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij SLO bieden we verschillende nieuwsbrieven aan.

toon meer

Vak

Leerplankundig thema