Overzicht scholen

4 juli 2023

Pilotscholen

SLO werkt samen met ontwikkelscholen om conceptexamenprogramma’s inhoudelijk aan te scherpen en te verbeteren. Onderstaande scholen bieden hun leerlingen schooljaar 2023/2024 de gelegenheid om de Praktijkroute havo-Educatie te beproeven:

  • Academie Tien, Utrecht
  • Alberdingk Thijm College, Hilversum
  • Carmelcollege Emmen
  • CSG Anna Maria van Schurman, Franeker
  • Eligant Lyceum, Zutphen
  • Ichthus College, Veenendaal
  • Mondia (Nehalennia SSG), Middelburg
  • OSG Piter Jelles, Leeuwarden
  • RSG Wiringherlant, Wieringerwerf