Examenprogramma

26 juni 2024

Conceptexamenprogramma

Het conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie wordt in schooljaar 2023-2024 beproefd. De pilotscholen gaan hiermee aan de slag en bieden dit aan als onderwijsprogramma voor hun leerlingen in klas 4. Het gaat hierbij om een klein programma en omvat 120 studielasturen.

Het conceptexamenprogramma is ontwikkeld in samenwerking met scholen en hogescholen en op verzoek van het ministerie van OCW.