Conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie


1 september 2022

Dit conceptexamenprogramma beschrijft in vijf domeinen de Praktijkroute havo-Educatie. De domeinen bestaan uit eindtermen die zijn uitgewerkt als doelzin en een uitwerking die gezamenlijk fungeren als wettelijk kader.


auteur extern: Louwien Eising, Else Verheijen-Groenhof, Bram Kasse, Jan Willem Mak, Janny van Meenen, Ina Frömmert, Willeke Voskamp, Wietske-Anne de Haan, Anneke van Walderveen-Sanderman, Stephanie Koster-Zwarteveen, Edith van de Brink, Linda Haesenbos, Esther Bos, Roy Cuppen
jaar van uitgave: 2022

Bos, E., Cuppen, R., De Haan, W.A., Eising, L., Frömmert, I., Haesenbos, L., Kampman, L., Koster-Zwarteveen, S., Mak, J.W., Marsman, P., Van de Brink, E., Van Meenen, J., Verheijen-Groenhof, E., Voskamp, W., Van Walderveen-Sanderman, A. (2022). Conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie. SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie