Reflectieve werkvormen

7 november 2019

Ter inspiratie een niet uitputtende lijst met reflectieve werkvormen, als aanvulling op de reflectiegesprekken of ter ondersteuning daarvan. Reflectie loopt als een rode draad met de ervaringen van leerlingen mee.

De keuze voor een werkvorm is mede afhankelijk van de leerling en de fase waarin hij/zij zich in het oriëntatieproces bevindt. De opbrengsten kunnen in het loopbaandossier verzameld worden. Zie tabel hiernaast.