Technologie vs. techniek


Wat is het verschil?

De verkenningscommissie, het leerplankader en deze website spreken over wetenschap en technologie. We hebben het ook vaak over wetenschap en techniek. Wat is het verschil tussen techniek en technologie?

Verschil tussen technologie en techniek

Technologie

Techniek

Technologie kan worden opgevat als 'de wetenschap van techniek' en is gericht op een specifiek doel. Het wordt geassocieerd met het produceren van nieuwe, innovatieve dingen, waarbij kennis uit verschillende wetenschappen wordt gebruikt. Als de kennis te kort schiet, wordt deze verbeterd en aangepast om het doel te bereiken. Dat leidt tot kennisontwikkeling. Alles wat mensen hebben gemaakt (stoel, kaas, satelliet, T-shirt) hoort bij techniek. Techniek voorziet in concrete oplossingen voor problemen en voor behoeften die we als mens nodig hebben om te (over)leven. In het basisonderwijs wordt techniek geassocieerd met het leren over typen constructies, verbindingen en overbrenging en het gebruiken van materialen en gereedschappen om iets te maken.

Het onderwijs gebruikt de begrippen technologie en techniek vaak door elkaar. In het dagelijks spraakgebruik wordt technologie ook vaak gebruikt voor een cluster van moderne technieken en technische processen, zoals ruimtevaarttechnologie of transporttechnologie.

Onderwijs in wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie is breder dan natuur en techniek. Hoewel de uitwerking is gemaakt voor het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld, kan wetenschap en technologie alle leergebieden van het onderwijs omvatten.

WT-weerinstr1