Verantwoording en contact


© 2009 SLO.

Tule is ontwikkeld nadat in 2006 de kerndoelen primair onderwijs van kracht werden. Het geeft een voorbeeldmatige uitwerking welke inhouden er bij de verschillende kerndoelen aan de orde kunnen komen.

Eindredactie:
Martin Klein Tank
Projectleiding:
Gäby van der Linde - Meijerink

Nederlands

De uitwerkingen van de kerndoelen Nederlands zijn ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands (EN) en SLO.
Auteurs:
Marieke Tomesen (EN), Erna van Koeven, Taalgroep Nederlandse taal PO (SLO)
Redactie:
Simone Schippers

Engels

Auteur:
Marianne Bodde
Redactie:
Simone Schippers

Friese Taal

Auteurs:
Anita Oosterloo
Redactie:
Simone Schippers

Rekenen en wiskunde

Auteurs:
Kees Buijs, Joost Klep, Anneke Noteboom
Redactie:
Anneke Noteboom

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Auteurs:
Theo Beker, Marja van Graft, Jan Greven, Pierre Kemmers, Martin Klein Tank, Sonja Verheijen
Redactie: Martin Klein Tank

Kunstzinnige oriëntatie

Auteurs:
Anky Jacobse, Rinze van der Lei, Sigrid Loenen, Christiane Nieuwmeijer, Inge Roozen

Bewegingsonderwijs

Auteurs:
Chris Mooij, Marco van Berkel


contact

Gebruik voor inhoudelijke vragen over TULE inhouden & activiteiten dit contactformulier.

Heb je een vraag over de werking van de website of loop je tegen een technisch probleem aan? Gebruik dan dit formulier.