Concretisering van de kerndoelen


Elk kerndoel is uitgewerkt in inhoud en activiteiten. Uitgangspunten zijn de kerndoelomschrijving en de karakteristiek van het kennisgebied. De inhoud is verkaveld over de leerjaren in vier groepscombinaties (1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8) en vormt zo een inhoudslijn. De inhouden zijn aangevuld met activiteiten die aangeven wat leerlingen en de leraar doen met de inhouden.

TULE beschrijft de inhouden op vier momenten in de basisschool: voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Zo ontstaat een goed beeld van de opeenvolging van de inhouden over de hele basisschool. Voor iedere groepscombinatie hebben we de beschrijving van de inhoud aangevuld met mogelijke activiteiten van de kinderen en activiteiten van de leerkracht. Deze beschrijvingen geven een beeld van de onderwijssituatie. Daarnaast zijn er ook 'doorkijkjes' naar de onderwijspraktijk die laten zien hoe dit eruit kan zien.