Concretisering van de kerndoelen


Elk kerndoel is uitgewerkt in inhoud en activiteiten. Hierbij is naast de kerndoelomschrijving de karakteristiek van het kennisgebied vertrekpunt geweest. De inhoud is vervolgens verkaveld over de leerjaren in vier groepscombinaties (1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8). Zo wordt een inhoudslijn gevormd. De inhouden zijn aangevuld met activiteiten waarin aangegeven wordt wat de kinderen doen met de inhouden en wat de leraar doet met de inhouden.

TULE beschrijft de inhouden op vier momenten in de basisschool: voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Zo ontstaat een goed beeld van de opeenvolging van de inhouden over de hele basisschool. Voor iedere groepscombinatie is de beschrijving van de inhoud aangevuld met mogelijke activiteiten van de kinderen en activiteiten van de leerkracht bij deze inhouden. Deze beschrijvingen moeten een beeld oproepen van de onderwijssituatie. Daarnaast zijn er ook 'doorkijkjes' naar de onderwijspraktijk die laten zien hoe dit eruit zou kunnen zien.