Structuur van de TULE-uitwerking


Elk kerndoel is in TULE als volgt uitgewerkt:

Kerndoelbeschrijving met toelichting en verantwoording

Onder de tekst van het kerndoel staat een toelichting en verantwoording. Hierin lichten we het kerndoel toe: waar gaat het over en wat zijn de sleutelbegrippen? We leggen uit waarom we kozen voor een bepaalde opzet van de uitwerking.

Inhoud

De inhouden geven aan hoe je elk kerndoel kunt uitwerken. Bij de verkaveling van ieder kerndoel in inhouden kijken we eerst wat er precies in het kerndoel staat (zie de toelichting en verantwoording). De inhouden preciseren en verkavelen we over vier groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Zo krijg je een beeld van de opeenvolging van de inhouden over de hele basisschool. Het zijn concepten. Soms komen in alle vier de periodes dezelfde concepten aan de orde, maar meestal is er een toename in moeilijkheid of complexiteit. Vaak is er een toename van het aantal concepten.

Activiteiten

De beschrijving van activiteiten voor kinderen en leraren maakt inzichtelijk hoe je de inhouden vertaalt naar de praktijk. Bij 'Wat doen de kinderen' lees je welke activiteiten kinderen kunnen uitvoeren bij een inhoud. Bij 'Wat doet de leraar' lees je wat je als leraar kunt doen met de inhoud.

De beschreven activiteiten zijn exemplarisch. Ze laten zien wat er in de klas kan gebeuren.

Doorkijkjes

Bij de uitwerkingen van een kerndoel (in inhouden, activiteiten van kinderen en leraren) geven we voor alle groepen 'doorkijkjes' naar de onderwijspraktijk. In beschrijvingen met foto's schetsen we praktijksituaties bij de inhouden en activiteiten.

Toelichting op de begrippen

Bepaalde begrippen en vaktermen zijn onderstreept en voorzien van een link voor een korte toelichting.