Bronnen en literatuur


Boland, Th., J.F.M. Letschert & W. van Dijk (1999). Basisonderwijs in Nederland. Een basisschool in beeld. Enschede: SLO.

Greven, J. e.a. (2001) Tussendoelen en leerlijnen (TULE). Enschede: SLO.

Letschert, J.F.M., (1998) Wieden in een geheime tuin. Een studie naar kerndoelen in het Nederlandse basisonderwijs. Dissertatie. Enschede: Utrecht.

Letschert, J.F.M. (2005) De kern van de zaak. Enschede: SLO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1998). Kerndoelen basisonderwijs 1998. Over de relaties tussen de algemene doelen en kerndoelen per vak. Den Haag: OCW.

Pluijm, J. & P. Bemelen (1999). Groepsverkleining in de onderbouw. De tweede stap. Den Haag: PMPO.

PMPO (1998). Kenmerken voor kwaliteitsontwikkeling. Omgaan met verschillen tussen leerlingen. Den Haag: PMPO.

Ree, van der, Y. (1998) De nieuwe basisschool? De Wet op het primair onderwijs toegelicht. Den Haag: PMPO.

Stevens, L.M. (1997). Overdenken en doen. Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs. Den Haag: PMPO.

Treffers, A., M. van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (1999). Jonge kinderen leren rekenen. Tussendoelen annex Leerlijnen. Hele getallen. Onderbouw basisschool. Groningen: Wolters-Noordhoff bv.

Verhoeven, L. & C. Aarnoutse (1999). Tussendoelen beginnende geletterdheid. Een leerlijn voor groep 1 tot en met 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.