Beproefde lessenseries

5 juli 2023

Dertien lessenseries van taalgerichte lessenseries voor het voortgezet onderwijs

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met verschillende didactici en docenten van diverse vakken dertien taalgerichte lessenseries voor biologie, economie / handel, geschiedenis, rekenen / wiskunde, techniek, en zorg voor de onderbouw vo, bovenbouw vmbo en de tweede fase.

Deze lessenseries zij op theorie gebaseerd, in de praktijk beproefd en daarmee voorbeelden van kwalitatief goed taalgericht vakonderwijs. Je kunt de lessenseries bewerken, bespreken en/of zelf gebruiken.

De lessenseries zijn hieronder als pdf te downloaden.

Biologie
​Kwalen aan de bloedsomloop, ongeveer 2 lessen, voor klas 2 voortgezet onderwijs Docentenhandleiding​
​Gedrag van dieren, on​geveer 7 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gt Docentenhandleiding
​Gezonde voeding?, ongeveer 5 lessen, voor bijvoorbeeld 2 havo Docentenhan​dleiding
Economie/handel
​Inkoop- en verkoopproces, ongeveer 6 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gt Docen​tenhandleiding
​De beleggingsclub, ongeveer 7 lessen, voor 3 havo/vwo Lesbrief​​
Docentenhandleiding​
Geschiedenis
Verspreiding van christendom en islam, ongeveer 5 lessen, voor klas 1 vmbo Lesbrief
Docentenhandleiding
​Constantinopel 1453. Multiperspectiviteit bij geschiedenis, ongeveer 4 lessen, voor 4 havo, 3 of 4 vwo Lesbrief
Docentenhandleiding
​De vijftigers en Lucebert, ongeveer 5 lessen, tweede fase havo/vwo Lesbrief
Docenten​handleiding​
Rekenen-wiskunde
Grafieken en verhalen, ongeveer 4 lessen, voor de brugklas vo Lesbrief
Docentenh​andleiding
​Statistiek?, ongeveer 6 lessen, voor 3, 4 vmbo kb en gt Lesbrief
Docentenhandleiding
​Is dit toeval? (over hypothese-toetsen), ongeveer 4 à 5 lessen, voor 5/6 vwo Lesbrief
Techniek
​Een houdertje ontwerpen, 5 à 6 lessen, voor klas 2 vmbo, havo, vwo Lesbrief
Docenten​handleiding
Zorg
Lastige boodschappen vertellen, ongeveer 2 lessen van 3 uur, voor 3 of 4 vmbo Lesbrief
Docenten​handleiding​