tips

12 oktober 2020

Tips voor het werken met rijke teksten tijdens wereldoriëntatie

  • Daag leerlingen uit met moeilijke, interessante teksten en tekstsets. Werk daarbij langere tijd binnen dezelfde rijke context. Zo bouw je achtergrondkennis op, waardoor leerlingen begrip en rijke mentale netwerken uitbreiden.
  • Werk via scaffolding naar de rijke tekst toe. Bouw als het ware een steiger door bijvoorbeeld het bekijken van filmpjes en foto’s, het voeren van gesprekken en het lezen van makkelijkere teksten.
  • Lees met elkaar. Leg uit, denk hardop, stel vragen, laat leerlingen nadenken, met elkaar overleggen en beantwoordt vragen van leerlingen.
  • Koppel een functioneel vervolg aan doelgerichte en uitdagende leestaken. Laat leerlingen bijvoorbeeld een reken-/wiskundig probleem oplossen, historische feiten en verbanden visualiseren, een wetenschappelijk fenomeen verklaren.
  • Zet een mix van betekenisvolle rijke teksten in met langere fictieteksten. Ook zo ontstaat een taalrijke leeromgeving rondom een onderwerp of thema.