Doorlopende leerlijnen

1 juni 2021

Het is belangrijk dat de leerling zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn.

Op Leerplan in Beeld is per vak en per leergebied te zien, welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in de onderbouw naar de examenprogramma’s in de bovenbouw. Scholen kunnen Leerplan in Beeld gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied.

toon meer