Schakelpunt havo-hbo

2 juli 2024

Om te voorkomen dat eerstejaarsstudenten uitvallen in het hbo is het belangrijk dat vo-scholen hun leerlingen goed voorbereiden op het vervolg van hun (studie)loopbaan. Maar hoe doe je dat als school?

Achtergrond

De overgang van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs is een belangrijk schakelpunt voor leerlingen. Soms gaat die overgang niet helemaal vlekkeloos. Zo is er een relatief groot aantal havoleerlingen dat na één jaar hbo niet verder studeert of van opleiding verandert (bron: factsheet Vereniging van Hogescholen).

Om problemen bij de overgang te voorkomen is het belangrijk dat:

  • leerlingen een voor hen juiste studiekeuze kunnen maken;
  • leerlingen een realistische beeld hebben van vervolgopleidingen en het beroepenveld dat daarbij hoort;
  • leerlingen voldoende inhoudelijke kennis hebben voor de vervolgopleiding die ze kiezen;
  • leerlingen beschikken over vaardigheden die in het hbo nodig zijn.

Goede voorbeelden

In het project Schakelpunt havo-hbo heeft SLO praktijkvoorbeelden geïnventariseerd die laten zien hoe de overgang van havo naar het hbo versoepeld kan worden.

De voorbeelden zijn in te delen in drie categorieën. Zo zijn er voorbeelden waarin LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) gebruikt wordt om leerlingen een goed beeld te geven van vervolgonderwijs en beroepsperspectieven. Een andere benadering legt meer de nadruk op de vaardigheden die studenten in het hbo nodig hebben. Ook onderdelen binnen het schoolexamen bieden aanknopingspunten om leerlingen te helpen de studie te kiezen die bij hen past.

jongen_havo_hbo

Aan de slag!

Voor elke benadering vind je hier inspirerende voorbeelden en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Ze zijn ontwikkeld door havo- en hbo-scholen met een specifiek oog voor het schakelpunt. In sommige gevallen hebben de voorbeelden betrekking op meerdere benaderingen tegelijk.

Tot slot

Nadenken over dit aansluitingsvraagstuk biedt de mogelijkheid om met een andere, frisse blik naar je onderwijs te kijken en met een nieuwe visie en oplossingen te komen die passen bij de situatie op je eigen school: wat gebeurt er al in het kader van de overgang havo-hbo en waar doen zich kansen voor die verder kunnen worden uitgebaat.

meisje_havo_hbo


contactpersoon

Frederik Oorschot 270

toon meer

Leerplankundig thema