Handreiking geschiedenis: toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo


11 september 2019
Om aan de pabo te kunnen studeren is een diploma mbo 4, havo of vwo nodig. Met ingang van het studiejaar 2015-2016 worden de regels voor de toelating tot de pabo veranderd. Voor aspirant-studenten uit het mbo en het havo gaan voor een aantal vakken bijzondere naderevooropleidingseisen gelden. Het betreft de vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek (met elementen van biologie en natuurkunde). Met behulp van deze handreiking kunnen aspirant pabostudenten zich voorbereiden op de toelatingstoets geschiedenis.

auteur SLO: Theo Beker
jaar van uitgave: 2014

Beker, T. (2014). Handreiking geschiedenis: toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden