Doorstroom van vmbo-gtl naar hbo via mbo

19 september 2019

Vmbo-gtl-leerlingen kunnen niet alleen via de havo doorstromen naar het hbo, maar ook via het mbo. In 2010 waren drie op de tien instromers op het hbo afkomstig uit het mbo. Een aanzienlijk deel van deze leerlingen is weer afkomstig uit de theoretische leerweg (ECBO, 2013). Een gerichte voorbereiding van leerlingen op doorstroom naar hbo kan ertoe bijdragen dat meer leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg die overstap kunnen maken.

Twee varianten van doorstroomroutes

De eerste variant is de door het Kennemer College ontwikkelde 'thbo-route' (toeleiding hoger beroepsonderwijs). Deze route is bedoeld voor leerlingen die de potentie hebben om naar het hbo door te stromen, maar die in de breedte de havo niet aankunnen of liever via mbo dan via havo naar het hbo gaan. Doordat zij - naast verzwaarde programma's voor Nederlands, wiskunde en Engels - delen van het eerstejaarsprogramma van het mbo al in het derde en vierde leerjaar van vmbo-tl volgen, winnen zij een jaar op het mbo en kunnen zij versneld doorstromen naar het hbo. De route kan hierdoor in doorlooptijd concurreren met de route via havo naar hbo.

De tweede variant is ontwikkeld door het Toptraject vmbo-mbo-hbo, een samenwerkingsverband van vmbo-scholen in de regio Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogeschool. Het is een doorlopend leertraject voor getalenteerde en praktisch ingestelde gtl-leerlingen die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Het traject richt zich op de bevordering van de doorstroom vmbo-mbo-hbo en de reductie van uitval en tussentijds switchen, het beoogt geen versnélling van de leerroute naar het hbo. Het Toptraject begint in het vmbo in leerjaar 3. Alle vmbo-gtl-leerlingen krijgen in het derde leerjaar de mogelijkheid om zich als toptrajectleerling te bewijzen. Na determinatie en selectie volgen de leerlingen die dat aankunnen in het vierde leerjaar een vervolgtraject. Vanaf het eerste leerjaar van het mbo krijgen toptrajectleerlingen speciale programma's die hen voorbereiden op de doorstroom naar het hbo.