Toptraject: koninklijke route van vmbo naar hbo


1 februari 2019
Vmbo-tl is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent uitsluitend algemeen vormende vakken. De leerweg is een tussenstation naar vervolgonderwijs: mbo of havo. Opleidingen die flink van elkaar verschillen. Hoe bereid je je leerlingen voor op een succesvolle verdere opleidingscarrière? Hoe stel je vast waar hun kansen liggen? Een interessante oplossing is het Toptraject, een doorlopende route tl-mbo-hbo. In Twente al een vertrouwd fenomeen. Vincent Schenke (VMBO De Spindel in Hengelo) en Jan Sniekers vertellen hierover.

bron: Van twaalf tot achttien, december 2017