slo context vo 15 toptraject koninklijke route van vmbo naar hbo


10 juli 2019
De doorstroom van de theoretische leerweg (tl) van het vmbo naar het vervolgonderwijs blijft een ingewikkelde kwestie. Dat komt mede door de ambigue plek van de opleiding in het Nederlandse onderwijslandschap. Vmbo-tl is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent uitsluitend algemeen vormende vakken. De leerweg is een tussenstation naar vervolgonderwijs: mbo of havo. Opleidingen die flink van elkaar verschillen. Hoe bereid je je leerlingen voor op een succesvolle verdere opleidingscarrière? Hoe stel je vast waar hun kansen liggen? Een interessante oplossing is het Toptraject - een doorlopende route tl-mbo-hbo.  In Twente al een vertrouwd fenomeen.

bron: SLO Context VO, nr. 15