Rekenen en wiskunde

19 april 2024

Stappenplan_GroepWat zijn de basisvaardigheden rekenen en wiskunde?

Bij rekenen en wiskunde gaat het om basisvaardigheden die bijdragen aan de gecijferdheid van leerlingen. Een voldoende mate van gecijferdheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met de basisvaardigheden van rekenen-wiskunde kunnen leerlingen zich daarnaast verder ontwikkelen in rekenen en wiskunde, in andere vakken en in het vervolgonderwijs. Bij basisvaardigheden gaat het om kennis, vaardigheden en inzichten over de verschillende domeinen bij rekenen en wiskunde.

Wil je meer weten?

  • Bekijk de doelen van het reken- en wiskundeonderwijs
  • Lees de adviezen voor rekenen en wiskunde.

De huidige kerndoelen rekenen en wiskunde zijn verouderd. Een kerndoelenteam heeft actuele conceptkerndoelen ontwikkeld. Deze zijn nog niet wettelijk verplicht. Toch is het goed om er nu vast kennis van te nemen. Ga je met je team op zoek naar een nieuwe methode of zet je een verbetertraject in op het gebied van rekenen en wiskunde? Dan kun je de conceptkerndoelen als leidraad nemen in je zoektocht.

aan de slag

Wil je aan de slag om de basisvaardigheden rekenen en wiskunde van je leerlingen te versterken? Hieronder vind je concrete handreikingen en publicaties.

rekenen-wiskunde

Ga naar aan de slag met rekenen-wiskunde

adviezen rekenen-wiskunde

Hieronder vind je adviezen over didactiek, samenhang, toetsing en organisatie. Bij elk advies staan handreikingen en praktische instrumenten om de basisvaardigheden te versterken.

doelen en didactiek

Hoe zet je didactiek effectief in bij het versterken van de basisvaardigheden rekenen-wiskunde van leerlingen? Vijf adviezen over doelen en didactiek.

samenhang

Samenhang versterkt de rekenvaardigheid van leerlingen: combineer in reken-wiskundeonderwijs aandacht voor zowel kennis, vaardigheden als inzichten en verbind rekenen-wiskunde expliciet met andere vakken.

toetsing

Hoe ga je om met toetsing bij rekenen-wiskunde? Zorg voor constructieve afstemming tussen leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten.

organisatie

Faciliteer in je team professionalisering op het gebied van rekenen en wiskunde. Faciliteer afstemming en coördinatie binnen de school via de rekencoördinator en/of de wiskundesectie. En maak gebruik van netwerken voor rekenen en wiskunde.

infographics

Hieronder vind je een factsheet, stappenplan en adviezen voor de basisvaardigheden rekenen-wiskunde. Hiermee kun je kijken waar je als school staat en hoe je binnen jouw school aan de slag kunt met het versterken van de basisvaardigheden.