Bronnen factsheet rekenen-wiskunde

18 september 2023

Voor de factsheet basisvaardigheden rekenen-wiskunde hebben we gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.

Doelgroep: Basisonderwijs

 • Feit: 82% beheerst fundamenteel niveau 1F. 33% beheerst streefniveau 1S.

Bron: Inspectie van het Onderwijs. (2021). Peil. Rekenen-Wiskunde Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. p. 98-99. 
N.B. Het peilingsonderzoek is een low-stake test, waardoor het aannemelijk is dat de werkelijke percentages beheersing 1F en 1S hoger liggen. De eindtoetsen in het po, die kunnen worden beschouwd als een high-stake test, laten hogere percentages beheersing zien. Deze zijn tot nu toe echter onderling onvoldoende vergelijkbaar, waardoor ze geen bruikbaar beeld op stelselniveau bieden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2022). Kamerbrief TK Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs.

Voor sommige scholen zijn de ambities voor de te behalen referentieniveaus 1F (85%) en 1S (65%) einde basisschool te hoog. Om voor jouw school ambitieuze en realistische schooldoelen te bepalen, kun je de handreiking van de PO-Raad raadplegen. Het stappenplan in de handreiking helpt je bij het formuleren van schooleigen doelen.

 • Feit: Lichte stijging niveau eind groep 8.

Bron: Inspectie van het Onderwijs. (2021). Peil. Rekenen-Wiskunde Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019.Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. p. 112-113.

 • Feit: Lichte stijging niveau eind groep 6.

Bron: Meelissen, M., Hamhuis, E., & Weijn, L. (2020). Leerlingprestaties in de exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs: resultaten TIMSS-2019. Universiteit Twente.Trend blz. 25-26

 • Feit: Daling percentage leerling geavanceerde niveau.

Bron: Meelissen, M., Hamhuis, E., & Weijn, L. (2020). Leerlingprestaties in de exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs: resultaten TIMSS-2019. Universiteit Twente. p. 29 
In 2019 haalt 7% het geavanceerde TIMSS-niveau voor rekenen. Ten opzichte van 2011 (5%) en 2015 (4%) is dit een significante toename en gelijk aan het percentage van TIMSS-2007. Ten opzichte van 1995 (12%) is er sprake van een daling.

 • Feit: Nederlandse leerlingen beter dan gemiddelde internationaal.

Bron: Meelissen, M., Hamhuis, E., & Weijn, L. (2020). Leerlingprestaties in de exacte vakken in groep 6 van het basisonderwijs: resultaten TIMSS-2019. Universiteit Twente. p. 118.

Doelgroep: Speciaal basisonderwijs

 • Feit: 15% beheerst fundamenteel niveau 1F. 2% beheerst streefniveau 1S.

Bron: Inspectie van het Onderwijs. (2021). Peil. Rekenen-Wiskunde Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019.Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. p. 98-99.

Voor sommige scholen zijn de ambities voor de te behalen referentieniveaus 1F (85%) en 1S (65%) einde basisschool te hoog. Om voor jouw school ambitieuze en realistische schooldoelen te bepalen, kun je de handreiking van de PO-Raad raadplegen. Het stappenplan in de handreiking helpt je bij het formuleren van schooleigen doelen.

 • Feit: Stabiel laag niveau leerlingen eind groep 8.

Bron: Inspectie van het Onderwijs. (2021). Peil. Rekenen-Wiskunde Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019.Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. p. 114.

Bron: Buisman, M., Kuijper, S., Hickendorf, M., Kuijpers, R.E., Keuning, J., Walet, L., Ankersmit, M., & Van Kronenburg, F. (2020). Rekenvaardigheden in het (S)BO. Technisch rapport Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs 2019. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. p. 164-166 en bijlage 2 p. 2019.

 • Feit: Verschillen over de domeinen.

Bron: Inspectie van het Onderwijs. (2021). Peil. Rekenen-Wiskunde Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019.Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. p. 99-100 en 114.

Doelgroep: Voortgezet onderwijs

 • Feit: 65% 15-jarigen beheerst basisniveau of hoger. 16% 15-jarigen is onvoldoende gecijferd.

Bron: Gubbels, J., Van Langen, A., Maassen, N., & Meelissen, M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Universiteit Twente. p. 45-46.

 • Feit: Geen landelijke onderzoeksgegevens beschikbaar.
 • Feit: Lichte stijging niveau 15-jarigen.

Bron: Gubbels, J., Van Langen, A., Maassen, N., & Meelissen, M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Universiteit Twente. p. 42.

 • Feit: Nederlandse vo-leerlingen beter dan gemiddelde EU- en OECD-landen.

Bron: Gubbels, J., Van Langen, A., Maassen, N., & Meelissen, M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Universiteit Twente. p. 42 en 47-48.