Onderwijsdoelen

7 maart 2022

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) zijn er voor de drie uitstroomprofielen afzonderlijke kerndoelen voor kunst & cultuur/culturele oriëntatie en creatieve expressie. Voor het vervolgonderwijs komen die overeen met de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De andere uitstroomprofielen, te weten arbeidsmarktgericht en dagbesteding, kennen een eigen set kerndoelen.

Wil je meer weten over alle kerndoelen voor het vso? Kijk dan eens op de kerndoelenpagina vso.

Ben je op zoek naar alle kerndoelen in het regulier en gespecialiseerd onderwijs? Kijk dan op Leerplaninbeeld.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?