Vakkenstructuur kunstvakken bovenbouw vmbo/havo/vwo

14 december 2022

De bovenbouw van vmbo, havo en vwo kent een rijk aanbod aan verschillende keuze-examenvakken kunst. Elk met hun eigen historie, visie op het desbetreffende kunstvak en de daarbij ontwikkelde leerdoelen, eindtermen en specificaties. Daarnaast is voor alle leerlingen van vmbo, havo en vwo het vak CKV verplicht. Die structuur levert echter ook een aantal knelpunten op voor leraren, leerlingen en scholen.

Het ministerie van OCW gaf daarom een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vakverenigingen VONKC, VLS en VNK-e opdracht om te komen tot een adequaat advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.

Op 27 september presenteerde deze werkgroep onder leiding van onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann haar concept-advies. Dat gebeurde tijdens een webinar, dat digitaal drukbezocht werd. Zo’n 170 bezoekers oriënteerden zich op het concept-advies van de werkrgoep.

Tijdens een drietal gespreksrondes bespraken Rullmann en een aantal werkgroepleden samen met externe tafelgasten verschillende aspecten van het advies. Via de link aan de rechterzijde kun je het webinar terugzien.

Zodra het definitieve advies gereed is zullen we het op deze pagina ontsluiten.

webinar

Hieronder kun je het webinar over de vakkenstructuur kunstvakken vmbo, havo en vwo terugkijken.

werkgroep vakkenstructuur

Welke opdracht heeft de werkgroep?

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht (pdf, 177 kB) gegeven om te komen tot een adequaat advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.

Hoe is de werkgroep samengesteld?

De werkgroep die een advies uitbrengt over de vakkenstructuur voor de kunstvakken in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakverenigingen VONKC, VLS en VNK-e. De groep bestaat uit dr. Melissa Bremmer, Tineke van Cappellen, Annebel Hofhuis, dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Debbie Klarenbeek en Joost Overmars. Onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann en SLO curriculumontwikkelaars Kunst en Cultuur Pascal Marsman en Rik Weeting completeren de werkgroep.

contactpersoon

34