Kunst en cultuur: vakspecifieke trendanalyse 2015


9 juli 2019
In 2014-2015 heeft SLO op verzoek van het ministerie van OCW trendanalyses uitgevoerd voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Ook voor het kunst- en cultuuronderwijs is een vakspecifieke trendanalyse (VTA) uitgevoerd. De trendanalyse sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor meer systematische informatie over – en mogelijke discrepanties tussen – het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. De VTA beschrijft, per onderwijssector, de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap.

auteur SLO: Viola van Lanschot Hubrecht, Pascal Marsman, Stéfanie van Tuinen
auteur extern: Rass, A.
jaar van uitgave: 2015

Lanschot Hubrecht, V. van, Marsman, P., Rass, A., & Tuinen, S. van (2015). Kunst en cultuur: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.